Ga direct naar het artikel

Minder hinder

door regieregie

Hinderaanpak

Samen met wegbeheerders van landelijke, provinciale en gemeentelijke wegen, aannemers en overige stakeholders is Zuid-Limburg Bereikbaar aan de slag om hinder door werkzaamheden en topdagen te beperken. De hinderaanpak is voor Zuid-Limburg relevant vanwege de invloed van grote werkzaamheden in Zuid-Nederland (waaronder Brabant) op de bereikbaarheid van Zuid-Limburg. Zo is een belangrijk aandachtspunt voor de regio de versnelling van de verbreding van de A2 tussen knooppunt Het Vonderen en Kerensheide. 

Verder is er, in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, de Provincie Limburg en gemeente Maastricht, aandacht voor afzonderlijke  werkzaamheden op weg en spoor en hun onderlinge samenhang. We signaleren een eventuele negatieve impact vroegtijdig. Zo kunnen we op tijd acteren en informeren. Op meer regionale schaal is de bereikbaarheid tijdens topdagen een aandachtspunt.

Zo worden (incidentele) hinder en topdagen benut als impuls voor (structurele) gedragsverandering bij de reiziger.

Elke twee weken ontvangen meer dan 18.000 abonnees, reistips, slimme mobiliteitsoplossingen en verhalen van forenzen en ondernemers die slimmer op weg gaan in Zuid-Limburg.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief